header.png

Sociëteit De Vriendschap

Sinds 1859

Archief

Januari 2017

Algemene ledenVergadering januari 2017

Geplaatst 25-01-2017
Categorie Algemeen

Woensdag 25 januari 2017 om 20.00 uur: 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  in ons clubhuis.

Woensdagavond 25 januari 2017 om 20.00 uur
AGENDA:

 1. Opening
 2. Doornemen en goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2016.      (Bijgaand)
 3. Verkiezing kascommissie, aftredend is de Heer Frank Albers, zittend voor het 3e jaar en de heer Wilfried Linssen zittend voor het 2e jaar. 
  1. De Heren Henry Regelink en Theo Evers staan nog als reserves genoteerd.
 4. Begroting 2017
 5. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend zijn de Bestuursleden Erwin Kuhn , Piet Driessen en Commissaris van Orde Herman Wissenburg.
  2. Piet Driessen treedt regulier af en stelt zich niet meer herkiesbaar.
  3. Erwin Kuhn treedt op zijn verzoek af voor het einde van zijn reguliere bestuursperiode en is niet herkiesbaar.
  4. Herman Wissenburg stelt zich weer herkiesbaar.
  5. Ieder lid heeft het recht nieuwe kandidaten voor te dragen vóór of tijdens de vergadering.
 6. Bespreken voorstellen tot diverse wijzigingen in de Statuten en Huishoudelijk Reglement (pro forma opmaak reeds door u per e-mail ontvangen en liggen ter inzage in het clubhuis)
 7. Ballotage: aspirant leden kunnen zich schriftelijk opgeven tot woensdag 25 januari a.s.bij één van de Bestuursleden.
 8. Voorstel contributieverhoging
 9. PROGRAMMA 2017
  1. Sociëteitsavonden
  2. Fietspuzzeltocht zondagmiddag 21 mei
  3. Kermis zaterdag 17, zondag 18 en maandag 19 juni
  4. Autopuzzelrit zondagmiddag 15 oktober
  5. Vrijdag oefen middagen/ avonden.
 10. Jubileum 5 jaar Huisvesting/Clubhuis 8 oktober
 11. Overige activiteiten                                                                                                                                      
 12. Mededelingen bestuur
 13. Ontvangen post
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
   

Lees Meer »

2017-01-18_Societeitsavond

Geplaatst 18-01-2017
Categorie Societeitsavond
 

Uitslag 5e Sociëteitsavond (18-01-2017)

Baanschieten geweer (ondersteund) cat. 96 - 100
1 Willy Gunsing 100 pnt  
2 Marco Raayman 97 pnt (47 na kampen)
3 Betsie Bosch 97 pnt (46 na kampen)
Baanschieten  geweer (ondersteund) cat. 91 - 95
1 Marlous Velthausz 95 pnt (50 na kampen)  
2 José Bod 95 pnt (49 na kampen)  
3 Loet Krachten 95 pnt (48 na kampen)  
Baanschieten geweer (ondersteund) cat. 86 - 90
1 Barbara van Elst 90 pnt (48 na kampen)  
2 Gerda Damen 90 pnt (47 na kampen)  
3 Mientje Kersten 90 pnt (46 na kampen)  
Baanschieten geweer (geluksbaan) geluksnummer = 139
1 Huib van Kuijk 137 pnt    
2 Hans Gerritsen 123 pnt    
3 Piet Driessen 111 pnt    
Baanschieten pistool (vrije hand, 1 hand op de rug)
1 Jan Kraaijenbrink 35 pnt    
2 Jos Kessels 33 pnt    
3 Vera van Kuijk 32 pnt    
Rad van Avontuur
1 Annemarie Bronkhorst 159 pnt    
2 Wim Bosch 157 pnt    
3 Anita Migchelbrink 153 pnt    
Sjoelen (101 pnt en hoger)
1 Anita Migchelbrink 127 pnt    
2 Diny Gerritsen 120 pnt (105 na kampen)  
3 Beppie Bosch 120 pnt (86 na kampen)  
Sjoelen (0 tot en met 100 pnt)
1 Betsie Megens 98 pnt    
2 Leonie Litjes 97 pnt    
3 Gerrit Bosch 95 pnt    
Darten (2x3 pijlen)
1 Anita Migchelbrink 160 pnt    
2 Dick Pennards 150 pnt    
3 Marco Raayman 147 pnt    
Biljarten
1 Jan Kraaijenbrink 71 pnt    
2 Frans van Wessel 70 pnt    
3 Hans Gerritsen 68 pnt    
 

Lees Meer »

Bonte Caranavalsavond januari 2017

Geplaatst 14-01-2017
Categorie Activiteit
CARNAVALSAVOND
Prins Eckhard I met zijn gevolg en de Raad van XI van d'Olde Waskupen hebben al aangegeven dat ze in de loop van de avond onze carnavalstempel komen bezoeken. Vooraanmelding wordt zeer op prijs gesteld. Kaarten verkrijgbaar aan de bar.
 
 

Lees Meer »