header.png

Sociëteit De Vriendschap

Sinds 1859

2019-02-17 Jaarkalender_2019

Geplaatst 17-02-2019
Categorie Algemeen

Lees Meer »

2018-12-02_Evenementenkalender 2019

Geplaatst 2-12-2018
Categorie Algemeen

Lees Meer »

2018-11-19 Sinterklaasmiddag

Geplaatst 19-11-2018
Categorie Algemeen

Lees Meer »

2017-10-01 Voorzitter gezocht

Geplaatst 1-10-2017
Categorie Algemeen


Voorzitter gezocht

Onze vereniging is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Vorig jaar heeft de huidige voorzitter, Guido Seegers, het bestuur meegedeeld dat hij aan het einde van dit jaar de voorzittershamer wil overdragen. In januari 2010 werd hij in de algemene ledenvergadering gekozen tot voorzitter. Over het waarom van zijn aftreden zegt hij, “Ik heb het graag gedaan, maar acht jaar is een mooie periode. Tijd om plaats te maken voor iemand met nieuwe en frisse ideeën.”

In de algemene ledenvergadering van woensdag 22 november zal een nieuwe voorzitter gekozen worden. Het bestuur doet een beroep op ieder van de leden om zich kandidaat te stellen. Om een beeld te krijgen van de functie geeft het bestuur hieronder een profielschets.
 
Profielschets voorzitter (m/v)
Taken van de voorzitter:
 • Leiding geven aan de:
  • algemene ledenvergaderingen (twee keer per jaar)
  • algemene bestuursvergaderingen (vier keer per jaar)
  • dagelijks bestuursvergaderingen (zes keer per jaar);
 • Aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur;
 • Zorgen voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen;
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd;
 • Bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen;
 • Signaleren van problemen en aandragen van oplossingen of deze bij het juiste bestuurslid neerleggen;
 • Het leggen en onderhouden van contacten met externe partners;
 • Zorgen voor een juiste representatie van de vereniging bij officiële aangelegenheden.
Vaardigheden
De persoon van voorzitter beschikt over de nodige ondernemende-, leidinggevende- en bestuurlijke ervaring. De vereniging wordt onder leiding van de voorzitter krachtig, duidelijk en professioneel aangestuurd. De voorzitter is representatief en heeft goede communicatieve vaardigheden en is een verbinder ook richting andere Berghse verenigingen. Hij of zij weet de leden te enthousiasmeren in de te organiseren activiteiten.
Heb je interesse of vragen voor deze functie stuur dan een e-mail naar secretaris@verenigingsocieteitdevriendschap.nl

Lees Meer »

2017-09-10 Nieuw seizoen Societeit

Geplaatst 10-09-2017
Categorie Algemeen


Nieuw seizoen Sociëteitsavonden

Het is bijna weer de derde woensdag van september en dat betekent dat we gaan beginnen met de eerste Sociëteitsavond van het nieuwe seizoen. En dan gaan we iedere derde woensdag van de maand door tot en met mei volgend jaar.

Deze zomer hebben we niet stilgezeten, integendeel, we hebben er veel aan gedaan om iedereen op onze clubavonden nog beter van dienst te zijn. Eerder dan gepland hebben we de beschikking gekregen over maar liefst zes nieuwe schietbanen. De technische commissie heeft zichzelf overtroffen en in een paar maanden tijd prachtige nieuwe schietbanen gerealiseerd. De voordelen kunnen jullie aankomende woensdag zelf ervaren.

We hebben ook het schietreglement iets aangepast. Omdat de wachttijden bij het schieten steeds verder opliep, was het noodzakelijk een paar wijzigingen door te voeren. In het schietreglement staan de details. De belangrijkste wijziging is dat voor de schietcompetitie niet meer op twee kaarten, maar op slechts één kaart wordt geschoten. Dit zal de competitie nog spannender maken verwachten wij.

Om meer leden te interesseren aan de competitie mee te doen is het vanaf dit seizoen mogelijk om op de vrijdagavond voorafgaande aan de Sociëteitsavond en de vrijdagavond volgend op de Sociëteitsavond te schieten voor de competitie. We hopen daarmee ook leden die niet in de gelegenheid zijn op onze Sociëteitsavond zelf aanwezig te zijn, de mogelijk te bieden aan de schietcompetitie deel te nemen.

Graag tot woensdag 20 september 19.30 uur!

Lees Meer »

Algemene ledenVergadering januari 2017

Geplaatst 25-01-2017
Categorie Algemeen

Woensdag 25 januari 2017 om 20.00 uur: 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  in ons clubhuis.

Woensdagavond 25 januari 2017 om 20.00 uur
AGENDA:

 1. Opening
 2. Doornemen en goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2016.      (Bijgaand)
 3. Verkiezing kascommissie, aftredend is de Heer Frank Albers, zittend voor het 3e jaar en de heer Wilfried Linssen zittend voor het 2e jaar. 
  1. De Heren Henry Regelink en Theo Evers staan nog als reserves genoteerd.
 4. Begroting 2017
 5. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend zijn de Bestuursleden Erwin Kuhn , Piet Driessen en Commissaris van Orde Herman Wissenburg.
  2. Piet Driessen treedt regulier af en stelt zich niet meer herkiesbaar.
  3. Erwin Kuhn treedt op zijn verzoek af voor het einde van zijn reguliere bestuursperiode en is niet herkiesbaar.
  4. Herman Wissenburg stelt zich weer herkiesbaar.
  5. Ieder lid heeft het recht nieuwe kandidaten voor te dragen vóór of tijdens de vergadering.
 6. Bespreken voorstellen tot diverse wijzigingen in de Statuten en Huishoudelijk Reglement (pro forma opmaak reeds door u per e-mail ontvangen en liggen ter inzage in het clubhuis)
 7. Ballotage: aspirant leden kunnen zich schriftelijk opgeven tot woensdag 25 januari a.s.bij één van de Bestuursleden.
 8. Voorstel contributieverhoging
 9. PROGRAMMA 2017
  1. Sociëteitsavonden
  2. Fietspuzzeltocht zondagmiddag 21 mei
  3. Kermis zaterdag 17, zondag 18 en maandag 19 juni
  4. Autopuzzelrit zondagmiddag 15 oktober
  5. Vrijdag oefen middagen/ avonden.
 10. Jubileum 5 jaar Huisvesting/Clubhuis 8 oktober
 11. Overige activiteiten                                                                                                                                      
 12. Mededelingen bestuur
 13. Ontvangen post
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
   

Lees Meer »

2015-12-22 Nieuwjaarswens

Geplaatst 22-12-2015
Categorie Algemeen

Bestuur, Bar-Evenementen-,Publiciteits-en Technische Commissie van Sociëteit de Vriendschap wensen iedereen Prettige Kerstdagen toe en een in alle opzichten voorspoedig 2016!

Posted by Sociëteit de Vriendschap on dinsdag 22 december 2015

Lees Meer »