header.png

Sociëteit De Vriendschap

Sinds 1859

2017-02-15_Societeitsavond

Geplaatst 15-02-2017
Categorie Societeitsavond

 

Uitslag 6e Sociëteitsavond (15-02-2017)

Baanschieten geweer (ondersteund) cat. 96 - 100
1 Ria Gunsing 99 pnt  
2 Barbara van Elst 98 pnt (49 na kampen)
3 Willy Gunsing 98 pnt (46 na kampen)
Baanschieten  geweer (ondersteund) cat. 91 - 95
1 Martin Keurntjes 95 pnt (47 na kampen)  
2 Cor Perdijk 95 pnt (45 na kampen)  
3 Gerda Damen 95 pnt (44 na kampen)  
Baanschieten geweer (ondersteund) cat. 86 - 90
1 Gerhard Raayman 90 pnt (45 nk - 27 losse hand)
2 Gerda Kessels 90 pnt (45 nk - 17 losse hand)
3 Anita Migchelbrink 90 pnt (44 na kampen)  
Baanschieten geweer (geluksbaan) geluksnummer = 92
1 Betsie Megens 84 pnt    
2 Annemarie Bronkhorst 107 pnt    
3 Betsie Bosch 70 pnt    
Baanschieten pistool (vrije hand, 1 hand op de rug)
1 Judth Kniest 44 pnt    
2 Jos Kessels 40 pnt    
3 Willy Gunsing 37 pnt    
Rad van Avontuur
1 Barbara van Elst 220 pnt    
2 Helmy Leuverink 220 pnt    
3 Betsy Stein 154 pnt    
Sjoelen (101 pnt en hoger)
1 Marlous Velthausz 129 pnt    
2 Betsy Stein 124 pnt (111 na kampen)  
3 Mientje Kersten 124 pnt (107 na kampen)  
Sjoelen (0 tot en met 100 pnt)
1 Gerda Gerritsen 100 pnt    
2 Annemarie Bronkhorst 99 pnt (103 na kampen)  
3 Netty Hesseling 99 pnt (91 na kampen)  
Darten (2x3 pijlen)
1 Betsy Stein 163 pnt    
2 Marco Raayman 154 pnt    
3 Kevin Migchelbrink 142 pnt    
Biljarten
1 Gerrit Bosch 92 pnt    
2 Vera van Kuijk 69 pnt    
3 Frans van Wessel 64 pnt    
 

Lees Meer »

2017-01-18_Societeitsavond

Geplaatst 18-01-2017
Categorie Societeitsavond
 

Uitslag 5e Sociëteitsavond (18-01-2017)

Baanschieten geweer (ondersteund) cat. 96 - 100
1 Willy Gunsing 100 pnt  
2 Marco Raayman 97 pnt (47 na kampen)
3 Betsie Bosch 97 pnt (46 na kampen)
Baanschieten  geweer (ondersteund) cat. 91 - 95
1 Marlous Velthausz 95 pnt (50 na kampen)  
2 José Bod 95 pnt (49 na kampen)  
3 Loet Krachten 95 pnt (48 na kampen)  
Baanschieten geweer (ondersteund) cat. 86 - 90
1 Barbara van Elst 90 pnt (48 na kampen)  
2 Gerda Damen 90 pnt (47 na kampen)  
3 Mientje Kersten 90 pnt (46 na kampen)  
Baanschieten geweer (geluksbaan) geluksnummer = 139
1 Huib van Kuijk 137 pnt    
2 Hans Gerritsen 123 pnt    
3 Piet Driessen 111 pnt    
Baanschieten pistool (vrije hand, 1 hand op de rug)
1 Jan Kraaijenbrink 35 pnt    
2 Jos Kessels 33 pnt    
3 Vera van Kuijk 32 pnt    
Rad van Avontuur
1 Annemarie Bronkhorst 159 pnt    
2 Wim Bosch 157 pnt    
3 Anita Migchelbrink 153 pnt    
Sjoelen (101 pnt en hoger)
1 Anita Migchelbrink 127 pnt    
2 Diny Gerritsen 120 pnt (105 na kampen)  
3 Beppie Bosch 120 pnt (86 na kampen)  
Sjoelen (0 tot en met 100 pnt)
1 Betsie Megens 98 pnt    
2 Leonie Litjes 97 pnt    
3 Gerrit Bosch 95 pnt    
Darten (2x3 pijlen)
1 Anita Migchelbrink 160 pnt    
2 Dick Pennards 150 pnt    
3 Marco Raayman 147 pnt    
Biljarten
1 Jan Kraaijenbrink 71 pnt    
2 Frans van Wessel 70 pnt    
3 Hans Gerritsen 68 pnt    
 

Lees Meer »

2016-12-21_Societeitsavond

Geplaatst 21-12-2016
Categorie Societeitsavond
 

Uitslag 4e Sociëteitsavond (21-12-2016)

Baanschieten geweer (ondersteund) cat. 96 - 100
1 Ton Bod 98 pnt  
2 Marlous Velthausz 96 pnt (49 na kampen)
3 Marco Raaijman 96 pnt (48 na kampen)
Baanschieten  geweer (ondersteund) cat. 91 - 95
1 Huib van Kuijk 95 pnt (49 na kampen)  
2 Jan Kraaijenbrink 95 pnt (47 nk - 35 losse hand)
3 Ronald Spaans 95 pnt (47 nk - 28 losse hand)
Baanschieten geweer (ondersteund) cat. 86 - 90
1 Annemarie Bronkhorst 90 pnt (46 na kampen)  
2 Hans Gerritsen 90 pnt (45 na kampen)  
3 Loet Krachten 89 pnt    
Baanschieten geweer (geluksbaan) geluksnummer = 210
1 Annie van Halteren 210 pnt    
2 Hannie Limbeek 211 pnt    
3 Betsie Bosch 208 pnt    
Baanschieten pistool (vrije hand, 1 hand op de rug)
1 Judith Kniest 39 pnt    
2 Jos Kessels 35 pnt    
3 Jan Kraaijenbrink 27 pnt    
Rad van Avontuur
1 Betsie Stein 170 pnt    
2 Elly Krachten 165 pnt    
3 Miep van Wessel 160 pnt    
Sjoelen (101 pnt en hoger)
1 Gerrit Bosch 126 pnt    
2 Mientje Kersten 124 pnt    
3 Anita Migchelbrink 120 pnt    
Sjoelen (0 tot en met 100 pnt)
1 Beppie Bosch 99 pnt    
2 Betsie Stein 98 pnt    
3 Miep van Wessel 94 pnt    
Darten (2x3 pijlen)
1 Dylan Migchelbrink 140 pnt    
2 Corrie Kistemaker 128 pnt    
3 Betsie Megens 118 pnt    
Biljarten
1 Johan Kersten 70 pnt    
2 Danny Raaijman 68 pnt    
3 Gerhard Raaijman 66 pnt    
           
 

Lees Meer »

2016-11-16_Societeitsavond

Geplaatst 16-11-2016
Categorie Societeitsavond
 

Uitslag 3e Sociëteitsavond (16-11-2016)

Baanschieten geweer (ondersteund) cat. 96 - 100
1 Gerda Damen 98 pnt  
2 Jan Kraaijenbrink 97 pnt (46 na kampen)
3 Piet Driessen 97 pnt (45 na kampen)
Baanschieten  geweer (ondersteund) cat. 91 - 95
1 Vera van Kuijk 95 pnt (48 nk - 37 losse hand)
2 Ton Bod 95 pnt (48 nk - 28 losse hand)
3 Ria Gunsing 95 pnt (48 nk - 18 losse hand)
Baanschieten geweer (ondersteund) cat. 86 - 90
1 Cor Perdijk 90 pnt (45 na kampen)  
2 Hans Gerritsen 90 pnt (44 na kampen)  
3 Christa Kuhn 89 pnt    
Baanschieten geweer (geluksbaan) geluksnummer = 264
1 Gerrit Bosch 258 pnt    
2 Hans Ampting 255 pnt    
3 Christa Kuhn 254 pnt    
Baanschieten pistool (vrije hand, 1 hand op de rug)
1 Wim Bosch 34 pnt    
2 Jan Kraaijenbrink 33 pnt    
3 Loet Krachten 25 pnt    
Rad van Avontuur
1 Mientje Kersten 150 pnt    
2 Loet Krachten 135 pnt    
3 Piet Driessen 128 pnt (poedelprijs Dinie Evers 3x0)
Sjoelen (111 pnt en hoger)
1 Gerrit Bosch 125 pnt    
2 Ellie Krachten 129 pnt    
3 Wim Bosch 122 pnt    
Sjoelen (0 tot en met 110 pnt)
1 Alie Gemmink 108 pnt (na kampen)  
2 Diny Gerritsen 108 pnt (na kampen)  
3 Johan Kersten 108 pnt (na kampen)  
Darten (2x3 pijlen)
1 Willem van Halteren 173 pnt    
2 John Damen 113 pnt    
3 Vera van Kuijk 108 pnt    
Biljarten
1 Marijke Spekking 75 pnt    
2 Gerhard Raayman 73 pnt    
3 Ronald Spaans 69 pnt    
 

Lees Meer »

2016-10-19_Societeit

Geplaatst 19-10-2016
Categorie Societeitsavond
 

Uitslag 2e Sociëteitsavond (19-10-2016)

 
Baanschieten geweer (ondersteund) cat. 96 - 100
1 Marco Raayman  99 pnt    
2 Marlous Velthausz 98 pnt (50 na kampen)  
3 Barbara van Elst 98 pnt (niet gekampt)  
Baanschieten  geweer (ondersteund) cat. 91 - 95
1 Danny Raayman 95 pnt (49 na kampen)    
2 Jari Engelbarts 95 pnt (48 na kampen)    
3 Jos Kessels 95 pnt (46 na kampen)    
Baanschieten geweer (ondersteund) cat. 86 - 90
1 Henk Kinnaer 90 pnt (46 na kampen - Losse hand: 30)  
2 Huib van Kuijk 90 pnt (46 na kampen - Losse hand: 29)  
3 Wim Bosch 90 pnt (42 na kampen)    
Baanschieten geweer (geluksbaan) geluksnummer = 297
1 Jan Kraaijenbrink 274 pnt      
2 Betsie Megens 253 pnt      
3 Ria Gunsing 249 pnt      
Baanschieten pistool (vrije hand, 1 hand op de rug)
1 Guido Seegers 40 pnt      
2 Marlous Velthausz 35 pnt      
3 Martin Keurntjes 33 pnt      
Rad van Avontuur
1 Gerrit Bosch 165 pnt      
2 Miep van Wessel 151 pnt      
3 Lenie Kinnaer 127 pnt      
Sjoelen (121 pnt en hoger)
1 Diny Gerritsen 129 pnt (104 na kampen)    
2 Marlous Velthausz 123 pnt (93 na kampen)    
3 Alie Gemmink 120 pnt      
Sjoelen (0 tot en met 120 pnt)
1 Johan Kersten 115 pnt      
2 Wim Bosch 113 pnt      
3 Gerrit Bosch 112 pnt      
Darten (2x3 pijlen)
1 Mientje Kersten 200 pnt !    
2 Piet Driessen 143 pnt      
3 Dylan Migchelbrink 136 pnt      
Biljarten
1 Ton Bod 85 pnt      
2 Frans van Wessel 76 pnt      
3 Johan Kersten 69 pnt      
 

Lees Meer »

2016-09-21_Societeitsavond

Geplaatst 21-09-2016
Categorie Societeitsavond
 

Uitslag 1e Sociëteitsavond (21-09-2016)

 
Baanschieten geweer (ondersteund) cat. 96 - 100
1 Judith Kniest 99 pnt (49 na kampen)  
2 Marlous Velthausz 98 pnt (47 na kampen)  
3 Barbara van Elst 98 pnt (45 na kampen)  
Baanschieten  geweer (ondersteund) cat. 91 - 95
1 Ria Gunsing 95 pnt (49 na kampen)    
2 Jan Kraaijenbrink 95 pnt (47 na kampen)    
3 Helmie Leuverink 94 pnt (46 na kampen)    
Baanschieten geweer (ondersteund) cat. 86 - 90
1 Hans Geritsen 90 pnt (47 na kampen)    
2 José Bod 90 pnt (43 na kampen)    
3 Gerrit Bosch 90 pnt (41 na kampen)    
Baanschieten geweer (geluksbaan) geluksnummer = 218
1 Ton Bod 218 pnt      
2 Jan Kraaijenbrink 211 pnt      
3 Jari Engelbarts 226 pnt      
Baanschieten pistool (vrije hand, 1 hand op de rug)
1 Judith Kniest 32 pnt      
2 Jan Kraaijenbrink 31 pnt      
3 Wim Bosch 22 pnt      
Rad van Avontuur
1 Mery Raayman 210 pnt      
2 Dinie Evers 157 pnt      
3 José Bod 151 pnt      
Sjoelen (115 pnt en hoger)
1 Riet Holtslag 124 pnt (104 na kampen)    
2 Marlous Velthausz 124 pnt (93 na kampen)    
3 Johan Kersten 115 pnt      
Sjoelen (0 tot en met 114 pnt)
1 Gerrit Bosch 112 pnt      
2 Helmie Leuverink 109 pnt      
3 Mientje Kersten 107 pnt      
Darten (2x3 pijlen)
1 Piet Driessen 110 pnt      
2 Loet Krachten 98 pnt      
3 Guido Seegers 96 pnt      
Biljarten
1 Piet Driessen 69 pnt      
2 Dory Jansen 67 pnt      
3 Boudewijn Jansen 58 pnt      

Lees Meer »