header.png

Sociëteit De Vriendschap

Sinds 1859


U wilt lid worden?

De meeste activiteiten van de Sociëteit zijn voor leden, tenzij niet-leden nadrukkelijk zijn uitgenodigd. Uiteraard bent u van harte welkom eens een activiteit bij ons te bezoeken (bekijk daarvoor onze agenda of home-pagina). Iedere vrijdagmiddag/avond hebben we een inloop met de mogelijkheid voor het oefenen van diverse disciplines. Ook houden we regelmatig ledenwerfacties.

U kunt zich opgeven als lid bij het secretariaat door het invullen van onderstaand formulier. Als lid heeft u toegang tot alle activiteiten van de Sociëteit en krijgt u korting op de entreeprijzen (als deze worden geheven). Een lid is stemgerechtigd op de Algemene Ledenvergadering (ALV), kunnen deel uitmaken van het bestuur en wordt toegelaten tot het koningsschieten (geldt niet voor proefleden).

Kosten per individueel lid (volledig lidmaatschap met alle rechten en plichten):
  • €30,00 per jaar
  • plus een eenmalige inlegsom van €25 (per adres bij gelijktijdige aanmelding) 
     
 

Aanmelden